هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن، دی ماه ۱۳۹۵

هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن

8th Chiller and Cooling Tower Heat Converters Conference

پوستر هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن

هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۵ توسط ،هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن