ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی، آبان ماه ۱۳۹۳

ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی

The sixth heat exchanger conference

پوستر ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی

ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۳ توسط ،هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی