هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی، آذر ماه ۱۳۹۴

هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی

Seventh Conference of Heat Exchangers

پوستر هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی

هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۴ توسط ،هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی