نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، آذر ماه ۱۳۹۶

نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی

9th Conference of Heat Exchangers

پوستر نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی

نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ توسط ،هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی