دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ، بهمن ماه ۱۴۰۰

دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ

10th International Conference on Language, Literature, Culture and History

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ

دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ