کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ، تیر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ

International Conference on Language Studies, Literature and Culture

پوستر کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ