چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ، اسفند ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

4th International Conference on the Study of Language, Literature, Culture and History

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي(International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا در شهر تفليس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ