پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ، تیر ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

5th International Conference on the Study of Language, Literature, Culture and History

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي(International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا در شهر تفليس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ