نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ، آبان ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ

Ninth International Conference on Language, Literature, Culture and History

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ

نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ