هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ، اسفند ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

7th International Conference on the Study of Language, Literature, Culture and History

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ