دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

The 2nd International Conference on Language Studies, Literature, Culture and History

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور مركز بين المللي گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ