سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ، مهر ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ

3rd International Conference on Language, Literature, Culture and History Studies

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي - دانشگاه نيوويژن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ