چهاردهمین کنگره ملی خوردگی

چهاردهمین کنگره ملی خوردگی

Fourteenth National Congress on Corrosion

چهاردهمین کنگره ملی خوردگی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط انجمن خوردگی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


اردیبهشت ماه آینده برگزاری چهاردهمین کنگره ملی خوردگی با همکاری پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و به دبیری آقای دکتر صراف زاده و دبیر علمی آقای دکتر ریاحی را در پیش رو داریم. در آن زمان سابقه تاسیس انجمن وارد ده سوم می شود این رخداد بزرگ فرصت مغتنمی برای کلیه اساتید، صنعتگران، صاحبان صنایع و متخصصین و دانشجویان رشته های خوردگی، متالورژی، مهندسی شیمی، مکانیک، برق و غیره ... می باشد تا بتوانند آخرین یافته های خود را تبادل کنند و برای جلوگیری از خوردگی و راه های مبارزه با آن به آخرین نتایج دنیا دست یابند.

محورهای همایش:

- خوردگی درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 
-  خوردگی در صنایع نیروگاهی اعم از حرارتی، هسته ای، تولید پراکنده و ...
 
- خوردگی در صنایع فولاد، خودروسازی، حمل و نقل ریلی و زیر ساخت های شهری
 
- خوردگی در صنایع دفاعی و هوافضا
 
- خوردگی در سامانه های آب و فاضلاب
 
- خوردگی در دماهای بالا
 
- خوردگی میکروبی و بیومواد

- روش های جلوگیری از خوردگی (پوشش ها، بازدارنده ها، حفاظت کاتدی و آندی، انتخاب مواد)
 
- روش های نوین پایش ، کنترل خوردگی و آزمایش های خوردگی
 
- مدیریت و ارزیابی ریسک خوردگی در مراحل طراحی و بهره برداری
 
- تحقیق و توسعه در علم و فناوری خوردگی
 
- خوردگی در صنایع و تاسیسات دریایی، اسکله و کشتی سازی
 
- فناوری نانو و خوردگی
 
- خسارت های زیست محیطی ناشی از خوردگیمقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنگره ملی خوردگی