پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۷۶

پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

5th Iranian National Corrosion Congress

پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف،انجمن خوردگی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران