چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۷۴

چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

4th Iranian National Corrosion Congress

چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۴ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،انجمن خوردگی ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران