هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۰

هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

7th Iranian National Corrosion Congress

هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۰ توسط دانشگاه صنعت نفت،انجمن خوردگی ایران در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران