ششمین کنگره ملی خوردگی ایران، خرداد ماه ۱۳۷۸

ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

6th Iranian National Corrosion Congress

ششمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۷۸ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن خوردگی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی خوردگی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره ملی خوردگی ایران