هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران، خرداد ماه ۱۳۸۲

هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

8th Iranian National Corrosion Congress

هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۲ توسط ،انجمن خوردگی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران