یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

11th Iranian National Corrosion Congr

یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ،انجمن خوردگی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران