سومین کنگره ملی خوردگی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۷۲

سومین کنگره ملی خوردگی ایران

3rd Iranian National Corrosion Congress

سومین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۲ توسط دانشگاه تهران،دانشكده فني دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره ملی خوردگی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی خوردگی ایران