اولین کنگره ملی خوردگی ایران، آبان ماه ۱۳۶۷

اولین کنگره ملی خوردگی ایران

1st Iranian National Corrosion Congress

اولین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۸ آبان ۱۳۶۷ توسط دانشگاه تهران،دانشكده فني دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی خوردگی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی خوردگی ایران