چهاردهمین کنگره ملی خوردگی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

چهاردهمین کنگره ملی خوردگی

Fourteenth National Congress on Corrosion

پوستر چهاردهمین کنگره ملی خوردگی

چهاردهمین کنگره ملی خوردگی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،انجمن خوردگی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره ملی خوردگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنگره ملی خوردگی