دومین کنگره ملی خوردگی ایران، آبان ماه ۱۳۶۹

دومین کنگره ملی خوردگی ایران

2nd Iranian National Corrosion Congress

دومین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۶۹ توسط دانشگاه تهران،دانشكده فني دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی خوردگی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی خوردگی ایران