نهمین کنگره ملی خوردگی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

9th Iranian National Corrosion Congress

نهمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط دانشگاه صنعت نفت،انجمن خوردگی ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره ملی خوردگی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره ملی خوردگی ایران