یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

11th Iranian National Corrosion Congr

یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط انجمن خوردگی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران