نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

9th Iranian National Corrosion Congress

نهمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۱۲ اردبهشت ۱۳۸۳ تا ۱۳ اردبهشت ۱۳۸۳ توسط انجمن خوردگی ایران و دانشگاه صنعت نفت در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره ملی خوردگی ایران