چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

4th Iranian National Corrosion Congress

چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۱۷ اردبهشت ۱۳۷۴ تا ۱۹ اردبهشت ۱۳۷۴ توسط انجمن خوردگی ایران - دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران