یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

11th National Conference on Management Research and Humanities in Iran

پوستر یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و با مشارکت مجامع علمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران