نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، اسفند ماه ۱۳۹۹

نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

Ninth National Conference on Management Research and Humanities in Iran

پوستر نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران