دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، آبان ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران