ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تیر ماه ۱۳۹۸

ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

Sixth National Conference on Management Studies and Humanities in Iran

پوستر ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران