ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تیر ماه 98

ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

Sixth National Conference on Management Studies and Humanities in Iran

پوستر ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۸ توسط موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:
*   مجموعه مدیریت( مدیریت دولتی، بازرگانی، صنعتی، کارآفرینی، آموزشی، هتلداری، بیمه و...) 
*  بودجه ریزی عملیاتی، آمایش سرزمینی و سلامت اداری
*   مدیریت شهری، درآمد پایدار ، حقوق شهروندی و فرهنگ شهری
*  مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع و کامپیوتر
*  زبان، ادبیات و علوم انسانی
*  حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی و بانکداری
*  حقوق، علوم قضایی و ثبت ، علوم سیاسی و روابط سیاسی
*  علوم اقتصادی، اقتصاد حمل و نقل و انرژی
*  علوم اجتماعی، مطالعات خانواده، مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی
*  قرآن وحدیث، فلسفه، معارف اسلامی، فقه و اصول اسلامی
*  علوم ورزشی و تربیت بدنی
*  علوم تربیتی و روان شناسی
*  باستان شناسی، تاریخ و جغرافی 
*  فرهنگ، هنر،  ارتباطات اسلامی و تقریب مذاهب
*  کتابداری و علم دانش شناسی
*  علوم انتظامی و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت و علوم انسانی