هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، اسفند ماه ۱۳۹۸

هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

Seventh National Conference on Management Studies and Humanities in Iran

پوستر هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران