هشتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، شهریور ماه ۱۳۹۹

هشتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

8th National Conference on Management and Humanities Research in Iran

پوستر هشتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

هشتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران