دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تیر ماه ۱۴۰۰

دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

10th National Conference on Management Research and Humanities in Iran

پوستر دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران