پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

5th National Conference on Management Studies and Humanities in Iran

پوستر پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران