یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، بهمن ماه ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

11th International Conference on Psychology, Counseling and Educational Science

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی