دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، آبان ماه ۱۴۰۰

دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

10th International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی