سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

Third International Conference on Psychology, Counseling and Education

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی