هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی، آبان ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

Seventh International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی