دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی، تیر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

Second International Conference on Psychology, Advice and Education

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی