یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه، مهر ماه ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه

Eleventh International Conference on Management, Economics and Development

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه

یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.