پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه، مهر ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

5th International Conference of Modern Research in Management,Economics and Development

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه