نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه، اسفند ماه ۱۳۹۹

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

9th International Conference on Management, Economics and Development

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي (International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه