چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه

4th International Conference of Modern Research in Management,Economics and Development

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش  های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه