هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه، تیر ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

7th International Conference on Management, Economics and Development

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي (International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه