سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه، تیر ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه

The 3nd International Conference on New Research in Management, Economics and Development

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه