دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه، فروردین ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه

The 2nd International Conference on New Research in Management, Economics and Development

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ توسط ،شركت فناوران يكتا هوشمند اهورا - دانشگاه جرجيا و با مشاركت دانشگاه هاي ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه