دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه، تیر ماه ۱۴۰۰

دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه

10th International Conference on Management, Economics and Development

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه

دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه