هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه، آبان ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

8th International Conference on Management, Economics and Development

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي (International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه