نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران، اسفند ماه ۱۴۰۱

نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران

The 19th National Conference and the 8th International Conference on Construction and Production Engineering of Iran

پوستر نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران

نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران، انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران مراجعه فرمایید.


سایر دوره های این کنفرانس

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید (۱۳۸۱)

ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید (۱۳۸۲)

اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید (۱۳۸۴)

دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید (۱۳۸۶)

نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید (۱۳۸۷)

دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید (۱۳۸۸)

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران (۱۳۸۹)

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران (۱۳۹۰)

سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران (۱۳۹۵)

چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران (۱۳۹۶)

پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید (۱۳۹۷)

شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید (۱۳۹۸)

هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید (۱۳۹۹)

هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران (۱۴۰۰)

بیستمین همایش ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران (۱۴۰۲)

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری (_TIMEERROR)مقالات پذیرش شده در نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران